<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=88557&amp;fmt=gif">

Blogs

workload finance

Hoe automatisering de werkdruk op de Finance afdeling verlaagt

Automatisering van het declaratieproces verlaagt de werkdruk op de Finance afdeling met maar liefst 80%. Lees hier hoe.

May 2, 2019 4:15:10 PM

grip op onkosten

5 tips: zo krijg je meer grip op onkosten van medewerkers

Grip op onkosten van medewerkers nodig om controle te houden over jouw budgetplanning. Hoe houd jij controle? Wij geven je vijf tips.

Apr 2, 2019 12:59:37 PM

Guidelines blog

Hoe automatisering zorgt voor een betere naleving van jouw declaratieregels

Veel bedrijven stellen declaratieregels op maar besteden minder aandacht aan de naleving ervan. De gevolgen ervan merkt Finance op de administratie door een inefficiënt declaratieproces. Door het automatiseren van deze declaratieregels houden medewerkers zich altijd aan jouw declaratiebeleid en is jouw declaratieproces weer gestroomlijnd. Lees hier waarom.

Feb 26, 2019 2:10:56 PM