<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=88557&amp;fmt=gif">
handmatig vs digitaal accorderen

Handmatig vs digitaal accorderen: zo bespaart de accordeur tijd

Een foutieve omschrijving of een verkeerd bedrag in een declaratie is zo ingevuld. Het herstellen hiervan is daarentegen minder makkelijk. Elke keer dat een manager fouten moet verbeteren zorgt dit voor vertraging in het proces. Per declaratieformulier kost het controleren al snel 10 minuten, moet je nagaan als je 20 formulieren op je bureau hebt liggen… Declaratiesoftware versnelt het totale controleerproces. In deze blog vertellen wij je hoe.

Jul 26, 2019 9:44:16 AM

workload finance

Hoe automatisering de werkdruk op de Finance afdeling verlaagt

Automatisering van het declaratieproces verlaagt de werkdruk op de Finance afdeling met maar liefst 80%. Lees hier hoe.

May 2, 2019 4:15:10 PM

grip op onkosten

5 tips: zo krijg je meer grip op onkosten van medewerkers

Grip op onkosten van medewerkers nodig om controle te houden over jouw budgetplanning. Hoe houd jij controle? Wij geven je vijf tips.

Apr 2, 2019 12:59:37 PM

Guidelines blog

Hoe automatisering zorgt voor een betere naleving van jouw declaratieregels

Veel bedrijven stellen declaratieregels op maar besteden minder aandacht aan de naleving ervan. De gevolgen ervan merkt Finance op de administratie door een inefficiënt declaratieproces. Door het automatiseren van deze declaratieregels houden medewerkers zich altijd aan jouw declaratiebeleid en is jouw declaratieproces weer gestroomlijnd. Lees hier waarom.

Feb 26, 2019 2:10:56 PM