<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=88557&amp;fmt=gif">

Blogs

de meest gestelde vragen over de wkr regeling

Dit zijn de meest gestelde vragen over de wkr regeling

De WKR regeling is al sinds 2015 van kracht. Toch is de regelgeving omtrent de WKR voor veel bedrijven nog onduidelijk. In deze blog geven wij antwoord op de meest gestelde vragen over de WKR regeling.

Sep 25, 2019 5:10:17 PM