<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=88557&amp;fmt=gif">
de meest gestelde vragen over de wkr regeling

Dit zijn de meest gestelde vragen over de wkr regeling

De WKR regeling is al sinds 2015 van kracht. Toch is de regelgeving omtrent de WKR voor veel bedrijven nog onduidelijk. In deze blog geven wij antwoord op de meest gestelde vragen over de WKR regeling.

Sep 25, 2019 5:10:17 PM

Declaratiesoftware HR
HR

Waarom declaratiesoftware op de agenda van elke HR manager moet staan

Digitalisering is in deze tijd niet meer is weg te denken, Toch heeft dit bij de meeste HR afdelingen nog steeds geen prioriteit. Veel HR-managers behalen voordeel door wel te digitaliseren, bij bijvoorbeeld bij het declaratieproces. In deze blog lees je waarom het digitaal declareren op de agenda van elke HR manager zou moeten staan:

Sep 24, 2019 4:56:58 PM