<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=88557&amp;fmt=gif">
Export system

Twinfield

Market segment

Transportation

Implemented by

Finance

Employees

1-100

Aegir marine

‘Nu hebben we perfect inzicht.’

Getinsight

Bespaar tijd

Getinsight

Verlaag handmatig werk

Getinsight

Vlotte integratie

Getinsight

BTW-integratie

AEGIR-marine

Voor bedrijven die veel veldwerk doen, zoals AEGIR-Marine, is declaratiemanagement een van de grootste operationele kostenposten. AEGIR-Marine zag de kosten- en tijdbesparende mogelijkheden van automatisering en digitaal declaratiebeheer als onderdeel van hun strategische plannen.

Voordat AEGIR-Marine besloot om met SRXP te werken, was hun onkostendeclaratieproces volledig handmatig. Finance Manager Thijs van Berkel legt uit: "Vroeger werkten we met Excel-sheets en gingen regelmatig bonnetjes ergens binnen het bedrijf verloren. Gelukkig hebben we nu perfect inzicht in waar de onkostendeclaraties zich bevinden. Dit geeft ons automatisch inzicht in de vraag of een uitgave goedgekeurd moet worden of al goedgekeurd is."

Een andere reden voor AEGIR-Marine om met SRXP te werken was om het handmatige werk af te schaffen. Om de efficiëntie van het bedrijf te verhogen, gaan alle benodigde gegevens naar de financiële administratie zonder dit handmatig in te voeren.

Eenvoud en structuur

Voor AEGIR-Marine is eenvoud van het product van vitaal belang. Dit was een van de belangrijkste redenen waarom zij ervoor kozen om met SRXP te werken. Het is zeer gebruiksvriendelijk voor medewerkers en het product stelt ons in staat om flexibel om te gaan met het aanpassen van de omgeving binnen de applicatie.

De meeste medewerkers van AEGIR-Marine waren positief over de implementatie van SRXP. Toch waren een paar mensen zo gewend om met Excel te werken dat dit een grote verandering was. Volgens Thijs van Berkel 'ervoeren sommige medewerkers Excel destijds als een flexibeler instrument, omdat ze meerdere kosten in hun urenstaten konden rapporteren. Dat is precies wat we probeerden te voorkomen. Dankzij SRXP hebben we nu meer structuur in het declaratieproces'.

Kosten eenvoudig doorschuiven naar het inbedrijfstellende bedrijf

SRXP vervult nu al een belangrijke rol in de huidige activiteiten van AEGIR-Marine en die rol wordt in de nabije toekomst nog groter. Onze volgende stap is een integratie van SRXP met onze facturatiemodule. Hierdoor kunnen we de kosten die medewerkers maken bij het werken aan een extern project doorberekenen aan het in bedrijf. Dit is een groot voordeel voor AEGIR-Marine, omdat alle gemaakte kosten worden toegevoegd aan de factuur voor hun klanten. Het mooiste is dat we dan in één keer een kopie van alle kwitanties kunnen bijvoegen, wat resulteert in een optimalisatie van dit specifieke proces.

Altijd werken aan productverbeteringen

SRXP hecht grote waarde aan de feedback van onze klanten. Wij geloven dat dit kan bijdragen aan een betere roadmap en dat het zal leiden tot een hogere klanttevredenheid. Thijs van Berkel erkent dit ook: 'Het feit dat je naar de klant luistert spreekt ons echt aan. Als we denken dat er verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van functionaliteit, dan krijg je deze feedback met open armen ontvangen en soms implementeer je het zelfs meteen.

 

20,000+ Expenses
81 Users
2015 First Year
€ 7.640 Annual savings estimate