<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=88557&amp;fmt=gif">
Export system

SAP

Market segment

Industry

Implemented by

Finance

Employees

1000+

Rotterdam-port2

"Het is voor een medewerker nu lastig om fouten te maken tijdens het declaratieproces."

Getinsight

Bespaart tijd

Getinsight

Verlaagd handmatig werk

Getinsight

Vlotte integratie

Getinsight

BTW-integratie

Port of Rotterdam

Omdat steeds meer organisaties proberen de efficiëntie ervan te verhogen, neemt de vraag naar digitale oplossingen voor kostenbeheersing toe. Omdat Port of Rotterdam de kosten en tijd die door automatisering werd bespaard direct had opgemerkt, werd digitaal declaratiebeheer onderdeel van een van hun strategische plannen.

Omdat wereldwijd opererende organisaties een zekere economische druk kunnen voelen, is elke betrouwbare manier om de kosten te verlagen welkom. Voor dit soort organisaties is kostenbeheersing een van de grootste operationele kostenposten. Daarom speelt software voor het digitaliseren van uitgavenbeheer een grote rol.

Wereld vol papier 

Voorafgaand aan het werken met SRXP leefde Port of Rotterdam 'in een wereld vol papier'. Het proces van het manueel beheren en goedkeuren van de uitgaven resulteerde in grote stapels papier die de managers moesten doormaken. Elke maandagochtend. Het was duidelijk tijd voor verandering.

Flexibiliteit

De dag voor de ingebruikname van SRXP was de Active Directory Federation Services (een softwarecomponent) nog niet klaar voor gebruik. Havenbedrijf Rotterdam vroeg SRXP of het mogelijk was om de autorisatie te herschikken en ADFS te laten gaan. Dat was een hele klus om in één dag te klaren, maar gelukkig was het geen probleem. "Veel medewerkers zijn nog steeds verbijsterd over hoe dit mogelijk was, ze zijn er niet aan gewend dat organisaties dit voor elkaar kunnen krijgen". Vanaf dag 1 kon Havenbedrijf Rotterdam, zoals gepland, beginnen met het vereenvoudigen van het declaratiebeheer.

Verhogen van de efficiëntie

Met behulp van SRXP ontdekten medewerkers van Havenbedrijf Rotterdam dat handmatige processen nu digitaal en geautomatiseerd zijn, wat resulteert in een directe verhoging van de efficiëntie. Medewerkers, met name de HR en SPC (Statistical Process Control) manager, kunnen zich vanaf nu richten op wat er echt toe doet.

Houd het simpel

Aangezien de vraag naar oplossingen voor declaratiebeheer toeneemt, neemt ook in deze markt de concurrentie toe. SRXP moet zichzelf en haar producten blijven ontwikkelen om de klanten tevreden te houden. Er wordt veel tijd en moeite in dit proces gestoken, omdat klanttevredenheid voor SRXP de hoogste prioriteit heeft. In dit geval zijn de medewerkers van Havenbedrijf Rotterdam het meest tevreden over de eenvoud van de app en online portal. "Wat SRXP kenmerkt is de interface en de eenvoud. Het is voor een medewerker lastig om een fout te maken tijdens het declaratieproces”.

Verander nooit een winnend team 

Zoals u wellicht weet, heeft SRXP dit jaar op 21 april een klantendag georganiseerd. De reden voor dit evenement was om meer interactie met de klant aan te gaan door het presenteren van de roadmap, de toekomstplannen van SRXP en het vragen naar hun mening. Tijdens deze dag vond er een interessant gesprek plaats tussen Port of Rotterdam en SRXP. "Blijf alleen focussen op het proces van onkostendeclaratie, dat is je sterkste punt. Als je uitbreidt met andere functionaliteiten, zal je aandacht te ver uitstrekken en kun je je positie als top van de klas verliezen." Dit is precies de reden waarom SRXP alleen gericht is op klanttevredenheid en het kostenbeheersingsproces, om de top van de klas te blijven.

35000 Expenses
1250 Users
2015 First Year
€ 12.000 Annual Savings Estimate