<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=88557&amp;fmt=gif">
Export system

Metacom

Market segment

Buillding

Implemented by

Human Resources

Employees

500+

PipeExpress1

Getinsight

Bespaart tijd

Getinsight

Verlaagd handmatig werk

Getinsight

Vlotte integratie

Getinsight

BTW-integratie

Visser & Smit hanab

Visser & Smit Hanab draait om het leggen van verbindingen en dat al meer dan honderd jaar. Zij ontwikkelen, bouwen en onderhouden technologisch geavanceerde en duurzame verbindingen, netwerken en systemen voor water-, energie-, chemische en petrochemische productie. Visser & Smit Hanab is onderdeel van het VolkerWessels netwerk.

Visser & Smit Hanab houdt van verbinden, niet alleen in hun dagelijkse werkzaamheden, maar ook in hun backoffice. Daarom wilden ze SRXP aansluiten op Microsoft SharePoint. SharePoint is een cloud-based intranetplatform voor het organiseren en delen van informatie die door alle medewerkers wordt gebruikt.

Omdat SRXP over een goed gerapporteerde developer documentatie beschikt, heeft Visser & Smit Hanab besloten de verbinding zelf te ontwikkelen. Al snel werd een stagiair ingehuurd die een verbinding tussen SRXP en hun SharePoint omgeving heeft opgebouwd. Door van SRXP een tegel in SharePoint te maken, maakte Visser & Smit Hanab het inloggen op SRXP zo eenvoudig mogelijk. Bovendien is het indienen van onkostendeclaraties altijd top of mind, want medewerkers zien SRXP elke keer dat ze in hun intranet kijken.

Visser & Smit Hanab had een andere verbinding nodig en SRXP werd gevraagd deze te bouwen. Sommige medewerkers ontvangen zakelijke creditcards die gekoppeld zijn aan hun private bankingaccounts. Om het risico voor deze medewerkers tot een minimum te beperken, moeten de kosten binnen de terugverdientijd worden ingediend en vergoed. Volledige en correcte onkostenrapportages zijn van vitaal belang. Daarom heeft SRXP de credit card integratie gebouwd waarmee het eenvoudig is om gefotografeerde kwitanties te koppelen aan uitgaven op credit card afschriften. De creditcardfunctie is nu voor iedereen beschikbaar, maar Visser & Smit Hanab was het eerste bedrijf dat het vroeg en gebruikte.

Visser & Smit Hanab is een organisatie in het VolkerWessels netwerk. Het is een innovatief bedrijf en een voorbeeld voor de andere VolkerWessels organisaties. Samen hebben we onze verbindingen tot een succes gemaakt.

40.000 Expenses
1000 Users
2014 First Year
€ 15.000 Annual Savings Estimate