<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=88557&amp;fmt=gif">

SRXP Brochure

Bekijk wat je mist als je zonder de declaratiesoftware van SRXP declareert

Voorbeeld srxp brochureVoor bedrijven met een hoop declaraties klinken deze uitdagingen vast niet onbekend in de oren: (1) medewerkers die bonnen kwijtraken en te laat inleveren.(2) Managers die onkosten controleren en goedkeuringsfouten maken. (3) En tenslotte Finance of HR die declaraties in de administratie boekt en niet genoeg controle heeft op uitgaven van medewerkers.

Het resultaat? Hoge kosten en een bewerkelijk proces.

In deze brochure leer je hoe de declaratiesoftware van SRXP zorgt dat: 

  • Medewerkers bonnen niet meer kwijtraken en optijd inleveren bij de administratie;
  • Managers met één swipe onkosten controleren; 
  • De administratie altijd beschikt over correcte digitale data en fouten uit de administratie elimineert;
  • Finance weer controle krijgt over uitgaven van medewerkers. 

SRXP verlaagt deze kosten en maakt declareren eenvoudig

Vul het formulier in en download de SRXP brochure.