<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=88557&amp;fmt=gif">

Verlaag declaratiekosten met SRXP

Bekijk wat je mist als je zonder SRXP declareert

Voorbeeld srxp brochureMedewerkers maken onkosten in binnen- en buitenland. Hotel- en verblijfskosten maar ook incidentele declaraties zoals relatiegeschenken worden gedeclareerd. Stapels bonnen worden bewaard, geaccordeerd en ingeboekt in de administratie.

Veel bonnen raken kwijt en worden te laat ingeleverd. Managers controleren de onkosten en maken goedkeuringsfouten. Finance of HR boekt de declaraties in de administratie en heeft niet genoeg controle op uitgaven van medewerkers.

Het resultaat? Hoge kosten en een bewerkelijk proces.

SRXP verlaagt deze kosten en maakt declareren eenvoudig

Vul het formulier in en download de SRXP brochure.