<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=88557&amp;fmt=gif">

Whitepaper: waarom Finance digitale declaratiesoftware moet afdwingen

Lees waarom elke Finance afdeling zou moeten werken met declaratiesoftware

Mockup whitepaper - waarom finance digitale declaratiesoftware moet afdwingenEr bestaat geen twijfel over digitaal declareren. Declaraties indienen met een mobiele app zorgt voor een enorm gebruiksgemak en een flinke tijdsbesparing voor declaranten. Toch vallen deze voordelen in het niet bij de enorme winst die Finance hiermee behaalt.

 
J
e leert hoe:

  • Je controle krijgt over uitgaven
  • Je creditcards integreert met jouw declaratieproces
  • Je zorgt voor handhaving van jouw declaratiebeleid
  • Je declaratiefraude tegengaat
  • Je wetgeving naleeft
  • Je jouw declaratiesysteem integreert met andere systemen
  • Automatisch buitenlandse BTW terugvraagt