<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=88557&amp;fmt=gif">

6 signalen dat jouw declaratieproces aan vernieuwing toe is

Toets of jij ook geld verliest aan jouw declaratieproces

6 signalen dat jouw declaratieproces aan vernieuwing toe is-1Declareren is een essentieel onderdeel van elke organisatie. Bedrijven hebben een volledig transparant declaratieproces nodig om altijd op de hoogte te zijn van de uitgaven van de medewerkers. Daarentegen willen medewerkers dat hun declaraties snel en moeiteloos worden vergoed, zodat ze zich kunnen concentreren op hun kerntaken.

 

 

Je leert hoe:

  • Je geen enkele bon meer uit het oog verliest.
  • Je inzicht krijgt in de uitgaven van medewerkers.
  • Medewerkers declaraties altijd op tijd indienen.
  • Medewerkers zich houden aan het declaratiebeleid.
  • Je automatisch BTW terugvordert over zakelijke uitgaven in het buitenland.