<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=88557&amp;fmt=gif">
hoe de 80 jarige oorlog

Hoe de 80-jarige oorlog zorgt dat je 20% per business trip bespaart

Jul 12, 2019 2:07:26 PM

Btw is een vorm van omzetbelasting die in Nederland al ruim 50 jaar van toepassing is. Wat nu vanzelfsprekend is, is niet altijd zo geweest. Het huidige stelsel is afgeleid van een aantal eerder ingestelde wetten en regels. In deze blog duiken we in de start van btw én hoe dit ervoor zorgt dat jij tegenwoordig btw, zelfs over buitenlandse uitgaven, kan terugvragen.

Strijdgeld

btw search

Van oudsher is omzetbelasting ingevoerd om oorlogskosten te dekken. De invoering van omzetbelasting is het eerst geïntroduceerd in de Griekse oudheid. Later werd het in het Romeinse rijk toegepast om oorlogsveteranen te betalen. 

Gedurende de middeleeuwen werd de omzetbelasting met name geheven in Zuid Europa. Ten tijde van de Spaanse overheersing in Nederland werd de belasting door koning Filips II meegenomen naar Nederland. De introductie ging niet geheel vlekkeloos. Het idee om 10% belasting te heffen (de tiende penning van Alva) over de verkoop van roerende goederen leidde in de Nederlanden tot zoveel onvrede, dat dit deels heeft bijgedragen aan de opstand en de hiernavolgende 80-jarige oorlog. 

Na deze periode van oorlog leek de vroege vorm van btw verdwenen. Tot Duitsland in de Eerste Wereldoorlog geld nodig had om stijgende oorlogsuitgaven te dekken. Na deze oorlog verspreidde de belastingvorm zich over Europa om de economische schade op te vangen. Nederland bleef hierin achter, tot de recessie in 1934 insloeg. Het aanvankelijke idee was om tijdelijk meer belasting te heffen om de gevolgen van deze dip te te minimaliseren. De opbrengst uit deze verhoging was zo groot dat deze vorm van belasting onmisbaar werd. 

Concurrerend verschil

ConcurrentieHet toenmalige belastingstelsel was gebaseerd op het cascadestelsel. Een cumulatieve regeling waarbij belasting betaald werd over de belasting. Bedrijven betaalden belasting voor het afnemen van goederen van andere ondernemingen. Dit zorgde voor een grote ongelijkheid op de markt.

Prijzen van producten die door meerdere bedrijven werden bewerkt en doorverkocht, kostte onevenredig meer dan producten die door één bedrijf werden geproduceerd. Dit gaf bedrijven die een geheel productieproces in huis hadden een concurrerend voordeel. Een ander probleem met het belastinglandschap destijds waren de importtarieven die geheven werden. Dit leidde tot prijsverschillen tussen landen waardoor de smokkel van goederen een lucratieve business werdslag-bij-oosterweelSlag bij Oosterweel (begin van de Tachtigjarige oorlog)

Harmonisatie in EU 

btw harmonisatie

De invoering van btw in buurlanden zorgde in Nederland voor de ommekeer. In 1969 werd in Nederland de btw ingevoerd zoals wij die nu kennen. Vanaf dat moment werd de btw doorgerekend naar de consument en was het voor bedrijven mogelijk om voorbelasting af te trekken. In de jaren daaropvolgend werd vanuit de EEG en later de EU gewerkt aan harmonisatie van het btw-stelsel. Alle landen die tot deze groep behoren voldoen aan de ingestelde richtlijnen met het doel om handel tussen de lidstaten eerlijker te maken. 

Dit houdt niet in dat btw in elke lidstaat hetzelfde werkt. Binnen de richtlijnen van de EU is het mogelijk om verschillende btw tarieven te hanteren. Waar in het ene land een heffing van 21% geldt, geldt in het andere land een percentage van 17%. Dit tezamen met een reeks andere verschillen, maakt het huidige stelsel ingewikkeld voor bedrijven die internationaal opereren. Echter, wie de regels goed kent kan hier zijn voordeel uit halen. 

BTW teruggave

btw teruggave (1)

De harmonisatie van het Europese btw stelsel maakt het mogelijk om btw terug te vragen over buitenlandse bedrijfsaankopen. Landen die binnen de EU vallen, hebben onderling afspraken gemaakt om bedrijven via de portaal van de nationale belastingdienst claims te laten doen bij internationale belastingdiensten. Anders dan Spaanse overheersers die belasting bij ons heffen is het via deze weg mogelijk om belasting vanuit andere lidstaten terug te vragen.

Dit proces, is was voorheen bewerkelijk. Tegenwoordig kan je via gespecialiseerde software de belastingteruggave te maximaliseren. Waar bedrijven eerst alleen over grote facturen buitenlandse btw claimde, is het nu mogelijk om over onkostendeclaraties belasting terug te vragen. 

Slimme bedrijven gebruiken hiervoor declaratiesoftware met scan en herken software. Deze software maakt het mogelijk om zakenreizigers te laten declareren met een declaratie app. Na het betalen van de taxi, lunch of andere uitgaven maakt de zakenreiziger met de app een foto van de bon. Deze wordt compliant volgens meer dan 2000 internationale btw regels geregistreerd waarna de bon geëxporteerd kan wordt naar het portaal van de belastingdienst. Hierdoor besparen bedrijven tot wel 20% van reiskosten.

Wil je weten hoe declaratiesoftware nog meer bespaart op reiskosten én wat jouw potentiële kostenbesparing is? Download dan de whitepaper en breng in kaart hoe groot het voordeel voor jouw bedrijf is.

Wie is SRXP


SRXP is marktleider van Nederland in het digitaliseren van declaraties.
Op dit moment werkt SRXP voor meer dan 65.000 gebruikers, variërend van het MKB tot multinationals zoals Mammoet, Port of Rotterdam en Rituals. SRXP wordt in meer dan 90 landen gebruikt en werkt samen met partners zoals Deloitte, VAT4U en International Card Services.

New call-to-action

 

Author

Anouk Straver

Anouk Straver

Content Marketeer
Meer zien van ons product? Onze declaratie-experts vertellen je graag meer. PLAN EEN DEMO
ctabox

WHITE PAPER

6 signalen dat jouw declaratiesysteem aan vernieuwing toe is

Leer de signalen die aangeven dat jij geld verliest aan je huidige declaratiemethode.

LEES WHITE PAPER